< Zpět

Interview:
Profesor Andrew McNaughton o vysokorychlostních tratích

07. 12. 2016
od 14:00

Videa

Zkušenosti s přípravou národní strategie vysokorychlostních tratí v ČR


Prezentace

Popis

V prosinci 2016 se konala neformální diskuze s profesorem Andrew McNaughtonem, technickým ředitelem High Speed Two Ltd., současným předsedou UIC (International Railway Union) Inter City and High Speed Forum a podpředsedou EU Transport Advisory Group v letech 2006-2013. Cílem ARI je zprostředkovat mezinárodní zkušenosti s plánováním a přípravou vysokorychlostních tratí ve světě.

ARI vnímá vysokorychlostní tratě (rychlá spojení) jako důležitý prvek udržení naší konkurence-schopnosti v rámci evropského prostoru a zároveň jako příležitost pro domácí technologicky pokročilý dodavatelský sektor. Vzhledem k předpokládané investiční náročnosti ARI prosazuje využití mezinárodní dobré praxe, zejména při strategickém plánování a projektovém řízení na národní úrovni, abychom se vyvarovali nákladných přehmatů u minulých velkých projektů.

Názory profesora McNaughtona na vybraná témata Vám ARI přináší v interview, které vzniklo na Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.