< Zpět

Kulatý stůl ARI:
Hodnocení nabídek dle kvalitativních kritérií namísto nejnižší nabídkové ceny

07. 11. 2017
od 9:00

Hotel Tatra, Námestie 1.mája 5, Bratislava, Slovenská republika

Videa

ARI: Hodnocení nabídek dle kvalitativních kritérií namísto nejnižší nabídkové ceny - úvod


Prezentace

Hodnocení ekonomické výhodnosti – dobrá praxe z pohledu Evropské komise - Jaroslav Kračún


Prezentace

Metoda BEST VALUE a Evropská legislativa - Wiebe Witeveen


Prezentace

Návrh nové metodiky hodnocení nabídek u zakázek na intelektuální služby - Josef Hlavička


Prezentace

Pohled Úradu pre verejné obstarávanie SR - Danka Bekeová


Prezentace

PŘÍPADOVÁ STUDIE: Masarykovy Univerzity - Zkušenosti s pilotním zadáním veřejné zakázky a hodnocením ekonomické výhodnosti nabídek inspirovaným metodou BEST VALUE - Martin Hadaš


Prezentace

PRAKTICKÝ WORKSHOP: Stanovení kritérií a technika hodnocení nabídek demonstrovaná na případové studii projektu dopravní infrastruktury - Wiebe Witteveen a Jaap De Koning


Prezentace

Program

9:00 10m Zahájení debaty

 • Pavol Kováčik, Prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 • Tomáš Janeba, Prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury

9:10 30m Podpora používání MEAT kritérií u zakázek financovaných z fondů EU

 • Denisa Žiláková, generálna riaditeľka, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Vize užití vícekriteriálního hodnocení ekonomické výhodnosti na Slovensku

 • Miroslav Hlivák, Predseda, Úrad pre verejné obstarávanie

Význam vícekriteriálního hodnocení ekonomické výhodnosti pro rozvoj ekonomiky na Slovensku   

 • Pavol Kováčik, Prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

9:30 45m Metoda BEST VALUE a Evropská legislativa

 • Wiebe Witteveen, Best Value Group, Holandsko

10:15 15m Hodnocení ekonomické výhodnosti – dobrá praxe z pohledu Evropské komise

 • Jaroslav Kračún, Legal Officer, DG pro interní trh, průmysl, podnikání a SME, Evropská komise

10:30 20m Kávová přestávka

10:50 30m Návrh nové metodiky hodnocení nabídek u zakázek na intelektuální služby

 • Josef Hlavička, Partner, AK Havel Holásek & Partners

11:20 20m Pohled Úradu pre verejné obstarávanie SR

 • Danka Bekeová, Podpredsedníčka, Úrad pre verejné obstarávanie

11:40 PŘÍPADOVÁ STUDIE: Masarykovy Univerzity – Zkušenosti s pilotním zadáním veřejné zakázky a hodnocením ekonomické výhodnosti nabídek inspirovaným metodou BEST VALUE

 • Martin Hadaš, Vedoucí odboru veřejných zakázek, Masarykova Univerzita v Brně

12:00 60m Oběd

13:00 120m PRAKTICKÝ WORKSHOP: Stanovení kritérií a technika hodnocení nabídek demonstrovaná na případové studii projektu dopravní infrastruktury

 • Wiebe Witteveen, Best Value Group, Holandsko
 • Jaap De Koning, Witteveen+Bos, Holandsko

15:00 10m Shrnutí debaty

 • Danka Bekeová, Podpredsedníčka, Úrad pre verejné obstarávanie
 • Pavol Kováčik, Prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Popis

Úrad pre verejné obstarávanie SR (ÚVO)ve spolupráci se Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI), za podpory Úradu vlády SR, pořádala debatu o způsobu Hodnocení nabídek dle kvalitativních kritérií namísto nejnižší nabídkové ceny a jejím možném přínosu k realizaci moderní a efektivní veřejné infrastruktury na Slovensku.

Byl představen a diskutován návrh metodiky nového způsobu hodnocení ekonomické výhodnosti u veřejných zakázek na intelektuální služby, jako jsou například projekční a inženýrské služby, navržený pro zadávací prostředí na Slovensku. Návrh metodiky byl inspirován metodou BEST VALUE úspěšně užívanou v Holandsku a byl připraven ve spolupráci s holandskými experty ze společnosti Best Value Group.

Experti z Best Value Group získali bohaté zkušenosti s veřejným zadáváním infrastrukturních projektů v Rijkswaterstaat (agentura holandského ministerstva infrastruktury a životního prostředí, obdoba slovenské NDS), kde metodu BEST VALUE úspěšně zavedli. Agentura má dlouhou a úspěšnou historii s realizací kvalitní dopravní infrastruktury. Proces veřejného zadávání a hodnocení nabídek metodu BEST VALUE byl zavedený v roce 2008 a od té doby byl ověřený a rozvíjený na mnoha velkých a komplexních infrastrukturních projektech s celkovou kapitálovou hodnotou přesahující 30 miliard EUR.