< Zpět

Konference ARI:
PŘÍPRAVA VÝSTAVBY BRITSKÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE HS2 S VYUŽITÍM BIM

26. 02. 2018
od 9:00

CAMP Praha (Areál Emauzského kláštera), Vyšehradská 51, Praha 2

Videa

Úvodní řeč a přivítání zúčastněných – Tomáš Janeba


Velká Británie: Skvělá infrastruktura inspirovaná britským úspěchem – Nick Archer


Představení ARI – Tomáš Janeba


Prezentace

Vyplatí se vysokorychlostní železnice? – Andrew McNaughton


Prezentace

Vysokorychlostní železnice a Praha – Marek Zděradička


Prezentace

Strategie vysokorychlostních tratí v ČR – Luděk Sosna


Prezentace

Strategie vysokorychlostních tratí v ČR – Radek Čech


Prezentace

Praktický pohled na přípravu HS2 – Andrew McNaughton


Prezentace

Využití metody BIM v počátečních fázích přípravy projektu – Jon Kerbey


Prezentace

Využití metody BIM v kolaborativním prostředí – procesy a technické aspekty – Jon Kerbey


Prezentace

Panelová diskuse: Co musíme udělat, abychom BIM správně využili?


Budoucnost využití BIM u železničních projektů – Marek Suchocki


Opening opportunities through connected thinking – Paul Clark-Edwards


Program

9:00 30m Zahájení debaty

 • Jeho Excelence Nick Archer, britský velvyslanec v České republice
 • Dan Ťok, ministr dopravy ČR
 • Tomáš Janeba, Prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury

9:30 30m Vyplatí se vysokorychlostní železnice? Socio-ekonomické výhody versus kapitálové investice.

 • Andrew McNaughton, strategický poradce, HS2

10:00 30m Strategie vysokorychlostních tratí v ČR a současný stav přípravy koridoru Praha – Drážďany   

 • Luděk Sosna, ředitel, Oddělení strategie, MDČR
 • Radek Čech, ředitel, Oddělení strategie, SŽDC

10:30 20m Kávová přestávka

10:50 30mHS2: Praktický pohled na přípravu HS2, veřejné konzultace a specifikaci designu

 • Andrew McNaughton, strategický poradce, HS2

11:20 30m Využití metody BIM v počátečních fázích přípravy projektu

 • Jon Kerbey, ředitel pro BIM, HS2

11:50 40m Využití metody BIM v kolaborativním prostředí – procesy a technické aspekty

 • Jon Kerbey, ředitel pro BIM, HS2

12:30 60m Oběd

13:30 30m Panelová diskuse: Co musíme udělat, abychom BIM správně využili?

 • Andrew McNaughton, Jon Kerbey, Marek Suchoki, Paul Clark-Edwards

14:00 30m Budoucnost využití BIM u železničních projektů

 • Marek Suchoki, Autodesk Civil Infrastructure Development Lead for EMEA, Graitec

14:30 30m Opening opportunities through connected thinking

 • Paul Clark-Edwards, BIM Practice Leader, Mott MacDonald

15:00 10m Shrnutí debaty a závěr

Popis

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Ministerstvo dopravy ČR (MDČR) ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) jsou propagátory excelence a řešení světové úrovně při výstavbě moderní a efektivní veřejné infrastruktury. Jejich cílem je usnadnit přenos osvědčených britských postupů uplatněných v rámci úspěšných železničních projektů a inspirovat se jimi.

High Speed Two (HS2) je vysokorychlostní železniční trať, jejíž výstavba je plánována ve Velké Británii a která se má stát novou páteří britské železniční sítě. Trať bude vybudována ve tvaru písmene Y, nejprve propojí Londýn s Birminghamem a poté bude pokračovat do East Midlands, Leedsu a Manchesteru. Délka trati v první fázi: Londýn – Birmingham je 230 km; délka tratí ve druhé fázi: Birmingham – Manchester je 120 km a Birmingham – Leeds je 220 km.

Vizí projektu HS2 je stát se katalyzátorem růstu celé Británie. HS2 zajistí lepší spojení mezi velkými britskými městy a hospodářskými centry. Přispěje k budování silnější, vyváženější ekonomiky, jež bude lépe schopna konkurovat na globální úrovni. Zpřístupní místní a regionální trhy. Přiláká investice a přinese pracovní příležitosti stovkám a tisícům lidí z celé země.

 

 

Sponzoři