< Zpět

Konference ARI:
Zadávání zakázek podle nejlepšího poměru ceny a kvality metodou BEST VALUE

19. 11. 2018
od 9:00

CAMP Praha, Vyšehradská 51, Praha 2,

Videa

Úvodní řeč a přivítání zúčastněných – Tomáš Janeba, ARI


Dan Ťok, Ministr dopravy ČR


Zbyněk Hořelica, SFDI


Prezentace

Pavol Kováčik, ZSPS Slovensko


Daniel Fedson, Global Infrastructure Hub (GIH)


 

 

Prezentace

Gabriela Teletin, EIB, Senior Technical Assistance Officer, sekce nákupu


 

 

Prezentace

Jaap De Koning, Witteveen+Bos, Nizozemí


 

 

Prezentace

Wouter Smits, Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí, Nizozemí


 

 

Prezentace

Uvedení další části konference – Tomáš Janeba, ARI


Prezentace

PŘÍPADOVÁ STUDIE: Infrastrukturní projekt z pohledu zadavatele – Wouter Smits


Prezentace

PŘÍPADOVÁ STUDIE: Infrastrukturní projekt z pohledu uchazeče – Jaap De Koning


Prezentace

PANELOVÁ DISKUZE – Jaap De Koning a Wouter Smits


PANELOVÁ DISKUZE českých a slovenských národních dozorových orgánů


Ing. Martin Kolovratník
Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny ČR, místopředseda

Ing. Petr Rafaj
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), předseda

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM.
Úrad pre verejné obstarávanie SR (ÚVO SR), predseda

JUDr. Denisa Žiláková
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, generálna riaditeľka

Ing. Pavol Kováčik
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, prezident

Uvedení třetí části konference – Tomáš Janeba, ARI


Prezentace

PŘÍPADOVÁ STUDIE: (SŽDC) – výběrové řízení na studii proveditelnosti vysokorychlostní železnice Brno – Přerov – Ostrava – Martin Švehlík a Petr Provazník


Prezentace

PŘÍPADOVÁ STUDIE: Masarykova universita – výběrové řízení na úklidové služby – Martin Hadaš


Prezentace

PŘÍPADOVÁ STUDIE: Ministerstvo zemědělství – výběrové řízení na dodávku IT řešení – Jiří Šimon


Prezentace

PANELOVÁ DISKUZE o potenciálu a omezeních metody Best Value v ČR


Ing. Martin Švehlík
SŽDC, oddělení strategie

Ing. Petr Provazník
SŽDC, oddělení strategie

Mgr. Josef Hlavička
AK Havel & Partners, partner

Mgr. Jiří Šimon
Ministerstvo zemědělství ČR (MZE ČR), vedoucí zadávání veřejných zakázek,

Mgr. Martin Hadaš LL.M.
Masarykova univerzita v Brně, vedoucí odboru veřejných zakázek

Program

Popis

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB), Global Infrastructure Hub (GIH) a Rijkswaterstaat – Ministerstvem infrastruktury a životního prostředí (Nizozemí) uspořádali mezinárodní diskuzi u kulatého stolu na téma Zadávání zakázek podle nejlepšího poměru ceny a výkonu metodou BEST VALUE.

Organizátoři jsou přesvědčeni, že metodika BEST VALUE uplatňovaná při zadávání veřejných zakázek u služeb a díla zahrnujícího duševní vlastnictví zvyšuje celkovou kvalitu nabídek, poskytovaných služeb a konečného výsledku. Má potenciál přinášet postupná zlepšování při dodávkách moderní a efektivní infrastruktury v České a Slovenské republice.

Na konferenci vystoupili:

  • Dan Ťok – ministr dopravy ČR
  • Martin Kolovratník – místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR
  • Zbyněk Hořelica – SFDI
  • Petr Rafaj – ÚOHS
  • Miroslav Hlivák – ÚVO SR
  • Gabriela Teletin – EIB
  • Wouter Smits – Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí, Nizozemí
  • Jaap De Koning – Witteveen+Bos, Nizozemí
  • Debaty se zúčastnili také průkopníci této metody v ČR, zástupci SŽDC, Masarykovy univerzity Brno a Ministerstva zemědělství ČR.

Sponzoři