< Zpět

Kulatý stůl ARI:
EIA – DOBRÁ EVROPSKÁ PRAXE

20. 06. 2016
od 9:00

Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1

Videa

ARI: EIA – Dobrá evropská praxe - úvod


Prezentace

ARI: EIA – Dobrá evropská praxe - Zuzana Kaparová


Prezentace

ARI: EIA – Dobrá evropská praxe - Katarína Hobzová


ARI: EIA – Dobrá evropská praxe - Matthias Gather


Prezentace

ARI: EIA – Dobrá evropská praxe- Pavol Kováčik


Prezentace

ARI: EIA – Dobrá evropská praxe - Mariusz Duszczyk


Prezentace

ARI: EIA – Dobrá evropská praxe - Jiří Dusík


Prezentace

ARI: EIA – Dobrá evropská praxe - JASPERS a MŽP


Prezentace

Program

screenshot-2016-06-15-12-03-59

Popis

Ministerstvo dopravy (MD), Ministerstvo životního prostředí (MŽP) aAsociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)ve spolupráci a za účasti expertů JASPERS a zahraničních hostů, pořádali odbornou debatu u kulatého stolu k tématu „Dobré evropské praxe posuzování EIA“.

Odborná debata se konala 20. června 2016 v prostorách Ministerstva dopravy ČR za účasti zástupců z okolních států.

Společným zájmem MD, MŽP a ARI bylo s doporučením JASPERS formulovat dobrou praxi při posuzování environmentálních vlivů tak, aby se do budoucna zvýšila efektivita přípravy a výstavby dopravní infrastruktury v ČR a předešlo se potenciálním komplikacím.