< Zpět

Kulatý stůl ARI:
POTENCIÁL VYUŽITÍ BIM V OBLASTI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ČR

19. 04. 2016
od 9:00

Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1

Videa

ARI: Potenciál využití BIM - Úvod


Prezentace

ARI: Potenciál využití BIM - Radek Mátl


ARI: Potenciál využití BIM - Radko Bucek


ARI: Potenciál využití BIM - Petr Vaněk


Prezentace

ARI: Potenciál využití BIM - Pavel Růžička


Prezentace

ARI: Potenciál využití BIM - Petr Tomáš


Prezentace

ARI: Potenciál využití BIM - Jan Hejral, Libor Švejda


Prezentace

ARI: Potenciál využití BIM - Josef Žák 1


Prezentace

ARI: Potenciál využití BIM - Jiří Hrnčíř, Roman Voráč


Prezentace

ARI: Potenciál využití BIM - Josef Žák 2


Prezentace

ARI: Potenciál využití BIM - Pavel Chour


Prezentace

ARI: Potenciál využití BIM - Lukáš Kutil


Prezentace

ARI: Potenciál využití BIM - Závěrečná diskuze


Program

screenshot-2016-05-30-15-40-52

Popis

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM (CzBIM), MDČR, ŘSD, SŽDC a SFDI, pořádala odbornou debatu u kulatého stolu k tématu zavedení BIM do přípravy, realizace a správy dopravní infrastruktury v ČR, která se uskutečnila v úterý   19. dubna 2016 od 8:30 v prostorách Ministerstva dopravy ČR za účasti:

  • Tomáše Čočka, státního tajemníka MD ČR
  • Jana Kroupy, generálního ředitele ŘSD
  • zástupce vedení SŽDC (v jednání)

 

Společným zájmem ARI-CzBIM spolu s rezortem dopravy, je zvýšit efektivitu přípravy, výstavby a dlouhodobé správy dopravní infrastruktury na úroveň mezinárodní dobré praxe.