• Konference ARI:
  ARI: Co přinese Národní investiční plán: Soukromé financování veřejné infrastruktury zejména ve zdravotnictví, sociálních službách a dopravě

  Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB), Global Infrastructure Hub (GIH) a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR ČR) a pod záštitou Asociace krajů ČR (AKČR) a Svazu měst a obcí ČR (SMOČR) uspořádala konferenci na téma: Co přinese Národní investiční plán: Soukromé financování veřejné infrastruktury zejména ve zdravotnictví, sociálních službách a dopravě.

  První ze série tematicky zaměřených panelových debat o vizích připravovaného Národního investičního plánu. Měli jsem možnost se dozvědět, jaké výzvy Vás čekají, jak taková budoucnost může vypadat a co můžete udělat pro své projekty, aby byly úspěšné a financovatelné.

  Na konferenci vystoupili:

  • Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu 
  • Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj
  • Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, předseda komise AKČR pro dopravu
  • Jiří Čunek, senátor a hejtman Zlínského kraje
  • Pavol Kováčik, nový generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic
  • Steven Burgess, Evropská investiční banka
  • Prof. Lennart Persson, stratég koncepce Nové Karolinské Univerzitní Nemocnice ve Stockholmu, Švédsko
  • Dita Chrastilová, CFO, SeneCura, Rakousko
  • David Delgado Romero, Meridiam, Partner & Director CEE, a
  • další přední experti z řad bankéřů a poradců.

  K této konferenci byla vydána tisková zpráva, ke stažení ZDE

 • Konference ARI:
  PPP pro dopravní infrastrukturu v ČR v kontextu pilotního PPP projektu dálnice D4

  Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) ve spolupráci s Global Infrastructure Hub (GIH) a Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) uspořádala mezinárodní konferenci na téma: PPP pro dopravní infrastrukturu v ČR v kontextu pilotního PPP projektu dálnice D4.

  Luděk Sosna, ředitel odboru Strategie z Ministerstva dopravy ČR, představil vizi budoucího zapojení soukromého kapitálu do zrychlení rozvoje české dopravní infrastruktury u konkrétních projektů. Ředitel německého státního fondu VIFG vysvětlil důvody, proč více než 20 velkých dopravních staveb bylo a bude realizováno a financováno právě přes PPP.  Proč se holandské ministerstvo financí rozhodlo použít PPP jako hlavní model pro velké dopravní stavby a praktické zkušenosti s provozem prvního slovenského PPP dálničního úseku na R1. Zatímco v ČR máme PPP projektů jako máku, jen v zemích EU jich do konce roku bude za posledních 16 let 1 500 v celkové hodnotě téměř 300 miliard EUR.

  Na konferenci vystoupili:

  • Luděk Sosna, Ministerstvo dopravy ČR, ředitel odboru Strategie,
  • Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), ředitel,
  • Daniel Fedson, Global Infrastructure Hub (GIH), ředitel,
  • Prof. Torsten R. Böger, Německý státní fond dopravní infrastruktury (VIFG), ředitel,
  • Danny Zwerk, Rijkswaterstaat Nizozemí, zástupce ředitele pro PPP,
  • David Delgado Romero, Meridiam, Partner & Director CEE,
  • Vincent Mansour, Strukturované financování a společné iniciativy střední Evropy, EIB, a
  • další experti z řad investorů, bankéřů a poradců.
 • Konference ARI:
  PPP for the Czech Transport Infrastructure in the context of D4 motorway PPP pilot project

  The Czech Infrastructure Association (Association) in cooperation with the Global Infrastructure Hub (GIH) and the State Fund for Transport Infrastructure (SFTI) held the international conference Czech PPP Transport Infrastructure – Pilot D4 Expressway PPP Project Showcase.

  Ludek Sosna, Director of Strategy Department at Ministry of Transport, introduced a new vision for inflow of private capital in fostering development of the Czech transport infrastructure and unfolding pilot projects. Director of Germany’s Transport Infrastructure Financing Company(VIFG) explained reasons why more than 20 large transport structures had been implemented and financed only by using PPP scheme. You got acquainted with the Dutch Ministry of Finance decision to streamline PPP as a major scheme for large-scale transport structures and you also learned practical experience in maintenance of the first Slovak R1 Expressway PPP section. While the Czech Republic lacks PPP projects, by the end of this year there will have been implemented up to 1 500 PPP projects in the EU for the last 16 years, totalling nearly 300 billion EUR.

  The following speakers took part in the conference:

  • Ludek Sosna, Ministry of Transport of the Czech Republic, Director of Strategy Department;
  • Zbynek Horelica, State Fund for Transport Infrastructure (SFTI), Director;
  • Daniel Fedson, Global Infrastructure Hub (GIH), Director;
  • Prof. Torsten R. Böger, Germany’s Transport Infrastructure Financing Company (VIFG), Director;
  • Danny Zwerk, Ministry of Infrastructure and Water Management of the Netherlands, Deputy Director, PPP;
  • David Delgado Romero, Meridiam, Partner & Director CEE;
  • Vincent Mansour, Structured Financing and Joint Initiative of the Central Europe, the EIB; and
  • Other experts, investors, bankers and consultants.

 • Konference ARI:
  Zadávání zakázek podle nejlepšího poměru ceny a kvality metodou BEST VALUE

  Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB), Global Infrastructure Hub (GIH) a Rijkswaterstaat – Ministerstvem infrastruktury a životního prostředí (Nizozemí) uspořádali mezinárodní diskuzi u kulatého stolu na téma Zadávání zakázek podle nejlepšího poměru ceny a výkonu metodou BEST VALUE.

  Organizátoři jsou přesvědčeni, že metodika BEST VALUE uplatňovaná při zadávání veřejných zakázek u služeb a díla zahrnujícího duševní vlastnictví zvyšuje celkovou kvalitu nabídek, poskytovaných služeb a konečného výsledku. Má potenciál přinášet postupná zlepšování při dodávkách moderní a efektivní infrastruktury v České a Slovenské republice.

  Na konferenci vystoupili:

  • Dan Ťok – ministr dopravy ČR
  • Martin Kolovratník – místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR
  • Zbyněk Hořelica – SFDI
  • Petr Rafaj – ÚOHS
  • Miroslav Hlivák – ÚVO SR
  • Gabriela Teletin – EIB
  • Wouter Smits – Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí, Nizozemí
  • Jaap De Koning – Witteveen+Bos, Nizozemí
  • Debaty se zúčastnili také průkopníci této metody v ČR, zástupci SŽDC, Masarykovy univerzity Brno a Ministerstva zemědělství ČR.

 • Konference ARI:
  Tendering on Best Price-Quality Ratio the BEST VALUE Approach

  Czech Infrastructure Association (ARI), Association of the Construction Entrepreneurs of Slovakia (ZSPS), Public Procurement Association (AVZ), State Fund for Transport Infrastructure (SFDI) in cooperation with European Investment Bank (EIB), Global Infrastructure Hub(GIH) and Rijkswaterstaat – Ministry of Infrastructure and Environment (the Netherlands) held the international conference: Tendering on Best Price-Quality Ratio – the BEST VALUE Approach.

  The organisers believe that the BEST VALUE Approach applied in public procurement of intellectual services and works will increase overall quality of bids, services provided and the final outcomes. It has a potential to bring a step improvement in delivering modern and efficient public infrastructure in the Czech and Slovak Republics.

  The following speakers took part in the conference:

  • Dan Ťok – Minister of Transport of the Czech Republic,
  • Martin Kolovratník – Committee on Economic Affairs, Vice-chairman,
  • Zbyněk Hořelica – State Fund for Transport Infrastructure (SFTI), Director,
  • Petr RafajAntimonopoly Office of the Czech Republic (ÚOHS), Director,
  • Miroslav Hlivák – National Procurement Office of the Slovak Republic (ÚVO SR), Director,
  • Gabriela Teletin – EIB, Senior Technical Assistance Officer, Procurement Department,
  • Wouter Smits Ministry of Infrastructure and the Environment, the Netherlands,
  • Jaap De Koning – Witteveen+Bos, the Netherlands.

 • Kulatý stůl ARI:
  II. ODBORNÝ KULATÝ STŮL O BIM V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

  Druhý ze tří odborných kulatých stolů připravovaných na Ministerstvu dopravy k tématu: Plán pro zavádění BIM v dopravních stavbách, se konal v úterý 30. října 2018.

  Na programu tentokrát bylo sdílení zkušeností zahraničních odborníků z jejich zemí a diskuze nad návrhy metodik, které Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) předkládá pro dopravní stavby, jmenovitě v oblastech:

  • Společné datové prostředí (CDE)
  • Datový standard
  • Plán realizace BIM (BEP)
  • BIM protokol

  Tuto sérií tří odborných kulatých stolů pro Vás připravil Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) za podpory ARI, CEEC Research, Graitec a Odborné rady pro BIM.

   

 • Kulatý stůl ARI:
  KS ARI: PŘEDSTAVENÍ METODIK A TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ SFDI K BIM

  ARI získala mandát od Evropské komise na Technickou asistenci při zavádění BIM u projektů dopravní infrastruktury v České republice (Tender SRSS/C2018/012). ARI při realizaci této zakázky spolupracuje se společnostmi CEEC Research, Graitec a členy Expertního výkonného týmu SFDI.

  Projekt obsahuje realizaci tří kulatých stolů, pěti školení pro veřejnou správu a expertní asistenci SFDI. Jedná se bezesporu nejvýznamnější akce v rezortu dopravyv tomto roce, které budou zaměřené na zavádění BIM v dopravní infrastruktuře v ČR.

  Rádi bychom Vás tímto pozvali na první ze tří odborných kulatých stolů k tématu Metodiky a technické předpisy SFDI – jakou součást Plánu pro zavádění BIM pro dopravní stavby, který se bude konat v pondělí 18.  června od 9:00 na Ministerstvu dopravy ČR.  Na programu bude představení návrhů metodik, které Státní fond dopravní infrastruktury předkládá ke konzultaci v rámci odborné diskuze pro nalezení všeobecné shody na způsobu standardizace metody BIM pro dopravní stavby:

  • Společné datové prostředí (CDE)
  • Datový standard
  • Plán realizace BIM (BEP)
  • BIM protokol

  Tuto sérií tří odborných kulatých stolů pro Vás připravil Státní fond dopravní infrastruktury za podpory, ARI, CEEC Research, Graitec a Odborné rady pro BIM.

   

 • Konference ARI:
  PŘÍPRAVA VÝSTAVBY BRITSKÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE HS2 S VYUŽITÍM BIM

  Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Ministerstvo dopravy ČR (MDČR) ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) jsou propagátory excelence a řešení světové úrovně při výstavbě moderní a efektivní veřejné infrastruktury. Jejich cílem je usnadnit přenos osvědčených britských postupů uplatněných v rámci úspěšných železničních projektů a inspirovat se jimi.

  High Speed Two (HS2) je vysokorychlostní železniční trať, jejíž výstavba je plánována ve Velké Británii a která se má stát novou páteří britské železniční sítě. Trať bude vybudována ve tvaru písmene Y, nejprve propojí Londýn s Birminghamem a poté bude pokračovat do East Midlands, Leedsu a Manchesteru. Délka trati v první fázi: Londýn – Birmingham je 230 km; délka tratí ve druhé fázi: Birmingham – Manchester je 120 km a Birmingham – Leeds je 220 km.

  Vizí projektu HS2 je stát se katalyzátorem růstu celé Británie. HS2 zajistí lepší spojení mezi velkými britskými městy a hospodářskými centry. Přispěje k budování silnější, vyváženější ekonomiky, jež bude lépe schopna konkurovat na globální úrovni. Zpřístupní místní a regionální trhy. Přiláká investice a přinese pracovní příležitosti stovkám a tisícům lidí z celé země.

   

   

 • Interview:
  Tomáš Janeba na ČT24 – Dostavba dálnice D4 na jih Čech

  Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), byl hostem nedělního Studia ČT24, kde odpovídal na dotazy k dostavbě dálnice D4, která se bude stavět formou PPP.

   

 • Video:
  Andrew McNaughton na konferenci “Železnice 2017”

  Andrew McNaughton, strategický poradce pro HS2, vystoupil na Železniční konferenci 2017. Cílem konference byla výměna poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky železniční infrastruktury. Konference sdružuje správce, investory, projektanty a stavitele železniční infrastruktury.

 • Kulatý stůl ARI:
  Hodnocení nabídek dle kvalitativních kritérií namísto nejnižší nabídkové ceny

  Úrad pre verejné obstarávanie SR (ÚVO)ve spolupráci se Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI), za podpory Úradu vlády SR, pořádala debatu o způsobu Hodnocení nabídek dle kvalitativních kritérií namísto nejnižší nabídkové ceny a jejím možném přínosu k realizaci moderní a efektivní veřejné infrastruktury na Slovensku.

  Byl představen a diskutován návrh metodiky nového způsobu hodnocení ekonomické výhodnosti u veřejných zakázek na intelektuální služby, jako jsou například projekční a inženýrské služby, navržený pro zadávací prostředí na Slovensku. Návrh metodiky byl inspirován metodou BEST VALUE úspěšně užívanou v Holandsku a byl připraven ve spolupráci s holandskými experty ze společnosti Best Value Group.

  Experti z Best Value Group získali bohaté zkušenosti s veřejným zadáváním infrastrukturních projektů v Rijkswaterstaat (agentura holandského ministerstva infrastruktury a životního prostředí, obdoba slovenské NDS), kde metodu BEST VALUE úspěšně zavedli. Agentura má dlouhou a úspěšnou historii s realizací kvalitní dopravní infrastruktury. Proces veřejného zadávání a hodnocení nabídek metodu BEST VALUE byl zavedený v roce 2008 a od té doby byl ověřený a rozvíjený na mnoha velkých a komplexních infrastrukturních projektech s celkovou kapitálovou hodnotou přesahující 30 miliard EUR.

   

 • Kulatý stůl ARI:
  STRATEGIE ZAVÁDĚNÍ BIM v sektoru české dopravní infrastruktury

  ARI ve spolupráci se SFDI pořádala odbornou debatu u kulatého stolu na téma: Strategie zavádění BIM v sektoru dopravní infrastruktury ČR, která se uskutečnila ve středu 7. června 2017 od 8:30 v prostorách Ministerstva dopravy ČR za účasti:

  • Dana Ťoka – ministra dopravy ČR.
  • Zbyňka Hořelici – ředitel SFDI, představí strategii SFDI při zavádění BIM v oblasti dopravní infrastruktury v ČR.
  • Prof. Markuse Königa – vedoucího projektu BIM4INFRA 2020 a vedoucího týmu autorů zprávy „Zavádění postupového plánu digitalizace při přípravě a realizaci staveb v Německu“, kterou ARI nedávno vydala v českém jazyce (link zde).
  • Zástupců společností Hochtief a Sweco o zkušenostech se zaváděním BIM na velkých infrastrukturních projektech v Německu, Švédsku a Finsku.
  • Valbek EU a Strabag představí pilotní využití modelu BIM 5D na silničním projektu v českém prostředí, tedy s napojením na časový harmonogram a rozpočet projektu.

  Zájmem ARI je podporovat SFDI v systémovém a efektivním zavedení digitálních technologií v sektoru dopravní infrastruktury s využitím dobré mezinárodní praxe a současných praktických zkušeností zejména z Německa.

 • Interview:
  Tomáš Janeba ve Studiu 6 na ČT1 – Potřebuje Česko vysokorychlostní tratě?

  Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), byl hostem dnešního Studia 6 na ČT1. Reagoval na dotazy, zda Česko potřebuje vysokorychlostní tratě a jak mohou ovlivnit život v zemi.

   

 • Interview:
  Profesor Andrew McNaughton o vysokorychlostních tratích

  V prosinci 2016 se konala neformální diskuze s profesorem Andrew McNaughtonem, technickým ředitelem High Speed Two Ltd., současným předsedou UIC (International Railway Union) Inter City and High Speed Forum a podpředsedou EU Transport Advisory Group v letech 2006-2013. Cílem ARI je zprostředkovat mezinárodní zkušenosti s plánováním a přípravou vysokorychlostních tratí ve světě.

  ARI vnímá vysokorychlostní tratě (rychlá spojení) jako důležitý prvek udržení naší konkurence-schopnosti v rámci evropského prostoru a zároveň jako příležitost pro domácí technologicky pokročilý dodavatelský sektor. Vzhledem k předpokládané investiční náročnosti ARI prosazuje využití mezinárodní dobré praxe, zejména při strategickém plánování a projektovém řízení na národní úrovni, abychom se vyvarovali nákladných přehmatů u minulých velkých projektů.

  Názory profesora McNaughtona na vybraná témata Vám ARI přináší v interview, které vzniklo na Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

 • Kulatý stůl ARI:
  BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ČR

  Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) za účasti zástupců Evropské komise a EIB, pořádala odbornou debatu u kulatého stolu k tématu budoucnosti financování dopravní infrastruktury v ČR. Otevřeně se diskutovalo o možnostech rozpočtu České republiky, plánech Evropské komise a evropských trendech ve financování rozvoje a údržby dopravní infrastruktury.

  „Co můžeme očekávat po skončení programovacího období po roce 2020? Proč není zájem využít Junckerova plánu pro rozvoj naší infrastruktury? A jaký je současný evropský trend zapojení komerčního financování do dopravy?“, na tyto i další dotazy odpovídali experti z řad ARI a pozvaní hosté.

 • Kulatý stůl ARI:
  REFORMY V NĚMECKÉ INFRASTRUKTUŘE – NOVÝ PŘÍSTUP K REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ

  ARI a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, pořádali odbornou debatu u kulatého stolu na téma: REFORMY V NĚMECKÉ INFRASTRUKTUŘE – Nový přístup k realizaci velkých projektů. Debata se uskutečnila v pátek 14. října 2016 v prostorách Ministerstva dopravy ČR za účasti:

  • Rebeccy Kašens, vedoucí oddělení pro hospodářství a vědu, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo
  • Dana Ťoka, ministra dopravy ČR
  • Tomáše Čočka, státního tajemníka MD ČR
  • členů reformní komise pro výstavbu velkých projektů v Německu:
   • Klaus Grewe, Senior Program Manager pro velké projekty
   • Dr. Wolfgang Eckart, bývalý vedoucí interního programu, Ministerstvo dopravy a infrastruktury, Německo
   • Prof. Torsten R. Böger, VIFG Financování dopravní infrastruktury, Německo
   • Prof. Hansgeorg Balthaus, generální ředitel, Hochtief Engineering AG, Německo

   

  Pro zajištění větší důvěry veřejnosti ve velké projekty, že jsou veřejné prostředky vynakládány efektivně a dobrá mezinárodní pověst německého plánování a stavebního průmyslu je zachována, založilo bývalé Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a rozvoje měst v dubnu roku 2013 “Reformní komisi pro výstavbu velkých projektů“ (Komise). Komise složená z 36 uznávaných odborníků zjistila nedostatky a navrhla řešení a doporučení týkající se zlepšení cenotvorby skutečných nákladů, transparentnosti nákladů, účinnosti a schopnosti plnit termíny u velkých projektů. V červnu 2015, po intenzivních revizích stávajících postupů a metod, Komise vydala řadu doporučení pro zlepšení realizace velkých projektů.

 • Kulatý stůl ARI:
  EIA – DOBRÁ EVROPSKÁ PRAXE

  Ministerstvo dopravy (MD), Ministerstvo životního prostředí (MŽP) aAsociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)ve spolupráci a za účasti expertů JASPERS a zahraničních hostů, pořádali odbornou debatu u kulatého stolu k tématu „Dobré evropské praxe posuzování EIA“.

  Odborná debata se konala 20. června 2016 v prostorách Ministerstva dopravy ČR za účasti zástupců z okolních států.

  Společným zájmem MD, MŽP a ARI bylo s doporučením JASPERS formulovat dobrou praxi při posuzování environmentálních vlivů tak, aby se do budoucna zvýšila efektivita přípravy a výstavby dopravní infrastruktury v ČR a předešlo se potenciálním komplikacím.

 • Kulatý stůl ARI:
  POTENCIÁL VYUŽITÍ BIM V OBLASTI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ČR

  Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM (CzBIM), MDČR, ŘSD, SŽDC a SFDI, pořádala odbornou debatu u kulatého stolu k tématu zavedení BIM do přípravy, realizace a správy dopravní infrastruktury v ČR, která se uskutečnila v úterý   19. dubna 2016 od 8:30 v prostorách Ministerstva dopravy ČR za účasti:

  • Tomáše Čočka, státního tajemníka MD ČR
  • Jana Kroupy, generálního ředitele ŘSD
  • zástupce vedení SŽDC (v jednání)

   

  Společným zájmem ARI-CzBIM spolu s rezortem dopravy, je zvýšit efektivitu přípravy, výstavby a dlouhodobé správy dopravní infrastruktury na úroveň mezinárodní dobré praxe.

 • Kulatý stůl ARI:
  Standardy FIDIC v ČR mezinárodní smluvní standardy ve výstavbě

  Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) ve spolupráci s ŘSD a SFDI, pořádala odbornou debatu u kulatého stolu k tématu dalšího zavádění a lepšího užívání standardů FIDIC v resortu Ministerstva dopravy v ČR. Společným zájmem ARI-CACE spolu s ŘSD a SFDI, je zvýšit porozumění základním principům mezinárodní smluvní praxe a sjednotit přístup k smluvním vztahům všech účastníků přípravy a výstavby projektů dopravní infrastruktury.

  Cílem debaty bylo představit nový překlad Červené a Žluté knihy FIDIC, včetně nových zvláštních obchodních podmínek. Kulatý stůl byl doplněn o diskuzi na téma změn díla v průběhu realizace.

 • Konference ARI:
  Start českých PPP v dopravní infrastruktuře

  16. dubna 2015 ARI uspořádala ve spolupráci s ministrem dopravy Dane Ťokem konferenci s názvem Start českých PPP v dopravní infrastruktuře, kde ministr dopravy ČR a ministerstvo financí ČR, představili záměr akcelerovat rozvoj dopravní infrastruktury v ČR využitím širších kompetencí soukromého sektoru a infrastrukturního financování při zajištění dlouhodobě udržitelné kvality dopravní infrastruktury v ČR.

 • Kulatý stůl ARI:
  Hodnocení ekonomické výhodnosti

  Kulatý stůl ARI o metodách hodnocení ekonomické výhodnosti – kulatý stůl pořádaný ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království a Ministerstvem dopravy ČR. Cílem je představení zahraničních zkušeností a praxe s metodami hodnocení kvality nabídek – Best Value Procurement (BVP) a Most Economically Advantageous Tendering (MEAT).

 • Kulatý stůl ARI:
  Úspěšné železniční projekty Velké Británie

  Infrastructure Finance Round Table – Success Stories in UK Rail Sector – kulatý stůl pořádaný ve spolupráci s Britskou ambasádou a Ministerstvem dopravy ČR s cílem představit úspěšné projekty a zkušenosti s realizací železničních projektů formou PPP ve Velké Británii.