• Kulatý stůl ARI:
  KS ARI: PŘEDSTAVENÍ METODIK A TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ SFDI K BIM

  ARI získala mandát od Evropské komise na Technickou asistenci při zavádění BIM u projektů dopravní infrastruktury v České republice (Tender SRSS/C2018/012). ARI při realizaci této zakázky spolupracuje se společnostmi CEEC Research, Graitec a členy Expertního výkonného týmu SFDI.

  Projekt obsahuje realizaci tří kulatých stolů, pěti školení pro veřejnou správu a expertní asistenci SFDI. Jedná se bezesporu nejvýznamnější akce v rezortu dopravyv tomto roce, které budou zaměřené na zavádění BIM v dopravní infrastruktuře v ČR.

  Rádi bychom Vás tímto pozvali na první ze tří odborných kulatých stolů k tématu Metodiky a technické předpisy SFDI – jakou součást Plánu pro zavádění BIM pro dopravní stavby, který se bude konat v pondělí 18.  června od 9:00 na Ministerstvu dopravy ČR.  Na programu bude představení návrhů metodik, které Státní fond dopravní infrastruktury předkládá ke konzultaci v rámci odborné diskuze pro nalezení všeobecné shody na způsobu standardizace metody BIM pro dopravní stavby:

  • Společné datové prostředí (CDE)
  • Datový standard
  • Plán realizace BIM (BEP)
  • BIM protokol

  Tuto sérií tří odborných kulatých stolů pro Vás připravil Státní fond dopravní infrastruktury za podpory, ARI, CEEC Research, Graitec a Odborné rady pro BIM.

   

 • Konference ARI:
  PŘÍPRAVA VÝSTAVBY BRITSKÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE HS2 S VYUŽITÍM BIM

  Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Ministerstvo dopravy ČR (MDČR) ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) jsou propagátory excelence a řešení světové úrovně při výstavbě moderní a efektivní veřejné infrastruktury. Jejich cílem je usnadnit přenos osvědčených britských postupů uplatněných v rámci úspěšných železničních projektů a inspirovat se jimi.

  High Speed Two (HS2) je vysokorychlostní železniční trať, jejíž výstavba je plánována ve Velké Británii a která se má stát novou páteří britské železniční sítě. Trať bude vybudována ve tvaru písmene Y, nejprve propojí Londýn s Birminghamem a poté bude pokračovat do East Midlands, Leedsu a Manchesteru. Délka trati v první fázi: Londýn – Birmingham je 230 km; délka tratí ve druhé fázi: Birmingham – Manchester je 120 km a Birmingham – Leeds je 220 km.

  Vizí projektu HS2 je stát se katalyzátorem růstu celé Británie. HS2 zajistí lepší spojení mezi velkými britskými městy a hospodářskými centry. Přispěje k budování silnější, vyváženější ekonomiky, jež bude lépe schopna konkurovat na globální úrovni. Zpřístupní místní a regionální trhy. Přiláká investice a přinese pracovní příležitosti stovkám a tisícům lidí z celé země.

   

   

 • Interview:
  Tomáš Janeba na ČT24 – Dostavba dálnice D4 na jih Čech

  Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), byl hostem nedělního Studia ČT24, kde odpovídal na dotazy k dostavbě dálnice D4, která se bude stavět formou PPP.

   

 • Video:
  Andrew McNaughton na konferenci “Železnice 2017”

  Andrew McNaughton, strategický poradce pro HS2, vystoupil na Železniční konferenci 2017. Cílem konference byla výměna poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky železniční infrastruktury. Konference sdružuje správce, investory, projektanty a stavitele železniční infrastruktury.

 • Kulatý stůl ARI:
  Hodnocení nabídek dle kvalitativních kritérií namísto nejnižší nabídkové ceny

  Úrad pre verejné obstarávanie SR (ÚVO)ve spolupráci se Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI), za podpory Úradu vlády SR, pořádala debatu o způsobu Hodnocení nabídek dle kvalitativních kritérií namísto nejnižší nabídkové ceny a jejím možném přínosu k realizaci moderní a efektivní veřejné infrastruktury na Slovensku.

  Byl představen a diskutován návrh metodiky nového způsobu hodnocení ekonomické výhodnosti u veřejných zakázek na intelektuální služby, jako jsou například projekční a inženýrské služby, navržený pro zadávací prostředí na Slovensku. Návrh metodiky byl inspirován metodou BEST VALUE úspěšně užívanou v Holandsku a byl připraven ve spolupráci s holandskými experty ze společnosti Best Value Group.

  Experti z Best Value Group získali bohaté zkušenosti s veřejným zadáváním infrastrukturních projektů v Rijkswaterstaat (agentura holandského ministerstva infrastruktury a životního prostředí, obdoba slovenské NDS), kde metodu BEST VALUE úspěšně zavedli. Agentura má dlouhou a úspěšnou historii s realizací kvalitní dopravní infrastruktury. Proces veřejného zadávání a hodnocení nabídek metodu BEST VALUE byl zavedený v roce 2008 a od té doby byl ověřený a rozvíjený na mnoha velkých a komplexních infrastrukturních projektech s celkovou kapitálovou hodnotou přesahující 30 miliard EUR.

   

 • Kulatý stůl ARI:
  STRATEGIE ZAVÁDĚNÍ BIM v sektoru české dopravní infrastruktury

  ARI ve spolupráci se SFDI pořádala odbornou debatu u kulatého stolu na téma: Strategie zavádění BIM v sektoru dopravní infrastruktury ČR, která se uskutečnila ve středu 7. června 2017 od 8:30 v prostorách Ministerstva dopravy ČR za účasti:

  • Dana Ťoka – ministra dopravy ČR.
  • Zbyňka Hořelici – ředitel SFDI, představí strategii SFDI při zavádění BIM v oblasti dopravní infrastruktury v ČR.
  • Prof. Markuse Königa – vedoucího projektu BIM4INFRA 2020 a vedoucího týmu autorů zprávy „Zavádění postupového plánu digitalizace při přípravě a realizaci staveb v Německu“, kterou ARI nedávno vydala v českém jazyce (link zde).
  • Zástupců společností Hochtief a Sweco o zkušenostech se zaváděním BIM na velkých infrastrukturních projektech v Německu, Švédsku a Finsku.
  • Valbek EU a Strabag představí pilotní využití modelu BIM 5D na silničním projektu v českém prostředí, tedy s napojením na časový harmonogram a rozpočet projektu.

  Zájmem ARI je podporovat SFDI v systémovém a efektivním zavedení digitálních technologií v sektoru dopravní infrastruktury s využitím dobré mezinárodní praxe a současných praktických zkušeností zejména z Německa.

 • Interview:
  Tomáš Janeba ve Studiu 6 na ČT1 – Potřebuje Česko vysokorychlostní tratě?

  Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), byl hostem dnešního Studia 6 na ČT1. Reagoval na dotazy, zda Česko potřebuje vysokorychlostní tratě a jak mohou ovlivnit život v zemi.

   

 • Interview:
  Profesor Andrew McNaughton o vysokorychlostních tratích

  V prosinci 2016 se konala neformální diskuze s profesorem Andrew McNaughtonem, technickým ředitelem High Speed Two Ltd., současným předsedou UIC (International Railway Union) Inter City and High Speed Forum a podpředsedou EU Transport Advisory Group v letech 2006-2013. Cílem ARI je zprostředkovat mezinárodní zkušenosti s plánováním a přípravou vysokorychlostních tratí ve světě.

  ARI vnímá vysokorychlostní tratě (rychlá spojení) jako důležitý prvek udržení naší konkurence-schopnosti v rámci evropského prostoru a zároveň jako příležitost pro domácí technologicky pokročilý dodavatelský sektor. Vzhledem k předpokládané investiční náročnosti ARI prosazuje využití mezinárodní dobré praxe, zejména při strategickém plánování a projektovém řízení na národní úrovni, abychom se vyvarovali nákladných přehmatů u minulých velkých projektů.

  Názory profesora McNaughtona na vybraná témata Vám ARI přináší v interview, které vzniklo na Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

 • Kulatý stůl ARI:
  BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ČR

  Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) za účasti zástupců Evropské komise a EIB, pořádala odbornou debatu u kulatého stolu k tématu budoucnosti financování dopravní infrastruktury v ČR. Otevřeně se diskutovalo o možnostech rozpočtu České republiky, plánech Evropské komise a evropských trendech ve financování rozvoje a údržby dopravní infrastruktury.

  „Co můžeme očekávat po skončení programovacího období po roce 2020? Proč není zájem využít Junckerova plánu pro rozvoj naší infrastruktury? A jaký je současný evropský trend zapojení komerčního financování do dopravy?“, na tyto i další dotazy odpovídali experti z řad ARI a pozvaní hosté.

 • Kulatý stůl ARI:
  REFORMY V NĚMECKÉ INFRASTRUKTUŘE – NOVÝ PŘÍSTUP K REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ

  ARI a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, pořádali odbornou debatu u kulatého stolu na téma: REFORMY V NĚMECKÉ INFRASTRUKTUŘE – Nový přístup k realizaci velkých projektů. Debata se uskutečnila v pátek 14. října 2016 v prostorách Ministerstva dopravy ČR za účasti:

  • Rebeccy Kašens, vedoucí oddělení pro hospodářství a vědu, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo
  • Dana Ťoka, ministra dopravy ČR
  • Tomáše Čočka, státního tajemníka MD ČR
  • členů reformní komise pro výstavbu velkých projektů v Německu:
   • Klaus Grewe, Senior Program Manager pro velké projekty
   • Dr. Wolfgang Eckart, bývalý vedoucí interního programu, Ministerstvo dopravy a infrastruktury, Německo
   • Prof. Torsten R. Böger, VIFG Financování dopravní infrastruktury, Německo
   • Prof. Hansgeorg Balthaus, generální ředitel, Hochtief Engineering AG, Německo

   

  Pro zajištění větší důvěry veřejnosti ve velké projekty, že jsou veřejné prostředky vynakládány efektivně a dobrá mezinárodní pověst německého plánování a stavebního průmyslu je zachována, založilo bývalé Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a rozvoje měst v dubnu roku 2013 “Reformní komisi pro výstavbu velkých projektů“ (Komise). Komise složená z 36 uznávaných odborníků zjistila nedostatky a navrhla řešení a doporučení týkající se zlepšení cenotvorby skutečných nákladů, transparentnosti nákladů, účinnosti a schopnosti plnit termíny u velkých projektů. V červnu 2015, po intenzivních revizích stávajících postupů a metod, Komise vydala řadu doporučení pro zlepšení realizace velkých projektů.

 • Kulatý stůl ARI:
  EIA – DOBRÁ EVROPSKÁ PRAXE

  Ministerstvo dopravy (MD), Ministerstvo životního prostředí (MŽP) aAsociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)ve spolupráci a za účasti expertů JASPERS a zahraničních hostů, pořádali odbornou debatu u kulatého stolu k tématu „Dobré evropské praxe posuzování EIA“.

  Odborná debata se konala 20. června 2016 v prostorách Ministerstva dopravy ČR za účasti zástupců z okolních států.

  Společným zájmem MD, MŽP a ARI bylo s doporučením JASPERS formulovat dobrou praxi při posuzování environmentálních vlivů tak, aby se do budoucna zvýšila efektivita přípravy a výstavby dopravní infrastruktury v ČR a předešlo se potenciálním komplikacím.

 • Kulatý stůl ARI:
  POTENCIÁL VYUŽITÍ BIM V OBLASTI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ČR

  Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM (CzBIM), MDČR, ŘSD, SŽDC a SFDI, pořádala odbornou debatu u kulatého stolu k tématu zavedení BIM do přípravy, realizace a správy dopravní infrastruktury v ČR, která se uskutečnila v úterý   19. dubna 2016 od 8:30 v prostorách Ministerstva dopravy ČR za účasti:

  • Tomáše Čočka, státního tajemníka MD ČR
  • Jana Kroupy, generálního ředitele ŘSD
  • zástupce vedení SŽDC (v jednání)

   

  Společným zájmem ARI-CzBIM spolu s rezortem dopravy, je zvýšit efektivitu přípravy, výstavby a dlouhodobé správy dopravní infrastruktury na úroveň mezinárodní dobré praxe.

 • Kulatý stůl ARI:
  Standardy FIDIC v ČR mezinárodní smluvní standardy ve výstavbě

  Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) ve spolupráci s ŘSD a SFDI, pořádala odbornou debatu u kulatého stolu k tématu dalšího zavádění a lepšího užívání standardů FIDIC v resortu Ministerstva dopravy v ČR. Společným zájmem ARI-CACE spolu s ŘSD a SFDI, je zvýšit porozumění základním principům mezinárodní smluvní praxe a sjednotit přístup k smluvním vztahům všech účastníků přípravy a výstavby projektů dopravní infrastruktury.

  Cílem debaty bylo představit nový překlad Červené a Žluté knihy FIDIC, včetně nových zvláštních obchodních podmínek. Kulatý stůl byl doplněn o diskuzi na téma změn díla v průběhu realizace.

 • Konference ARI:
  Start českých PPP v dopravní infrastruktuře

  16. dubna 2015 ARI uspořádala ve spolupráci s ministrem dopravy Dane Ťokem konferenci s názvem Start českých PPP v dopravní infrastruktuře, kde ministr dopravy ČR a ministerstvo financí ČR, představili záměr akcelerovat rozvoj dopravní infrastruktury v ČR využitím širších kompetencí soukromého sektoru a infrastrukturního financování při zajištění dlouhodobě udržitelné kvality dopravní infrastruktury v ČR.

 • Kulatý stůl ARI:
  Hodnocení ekonomické výhodnosti

  Kulatý stůl ARI o metodách hodnocení ekonomické výhodnosti – kulatý stůl pořádaný ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království a Ministerstvem dopravy ČR. Cílem je představení zahraničních zkušeností a praxe s metodami hodnocení kvality nabídek – Best Value Procurement (BVP) a Most Economically Advantageous Tendering (MEAT).

 • Kulatý stůl ARI:
  Úspěšné železniční projekty Velké Británie

  Infrastructure Finance Round Table – Success Stories in UK Rail Sector – kulatý stůl pořádaný ve spolupráci s Britskou ambasádou a Ministerstvem dopravy ČR s cílem představit úspěšné projekty a zkušenosti s realizací železničních projektů formou PPP ve Velké Británii.